Tag Archives: zakatfitri

FAIDAH RAMADHAN – 15/20

🇫‌🇦‌🇮‌🇩‌🇦‌🇭 ‌
🇷‌🇦‌🇲‌🇦‌🇩‌🇭‌🇦‌🇳

[ Bagian 15/20 ] https://t.me/alwasathiyah

ZAKAT FITRAH

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ )

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.”
( QS. Al-A’la: 14-15)

Saudaraku, di penghujung Ramadhan sebelum ‘Id, setiap muslim diwajibkan membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang dalam tanggungannya sebanyak satu sha’ (± 3 Kg) berupa bahan makanan yang berlaku umum di daerahnya.

Zakat tersebut hukumnya wajib selama ia masih memiliki sisa makanan untuk diri sendiri dan keluarganya selama sehari semalam.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

“Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah bagi orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau ﷺ memerintahkan agar (zakat fitrah tersebut) ditunaikan sebelum shalat ‘Id (hari raya).”
[ Muttafaq ‘alaih ]

Adapun waktu pengeluarannya yang paling utama adalah sebelum shalat ‘Id, boleh juga sehari atau dua hari sebelumnya, dan tidak boleh mengakhirkan mengeluaran zakat fitrah setelah hari raya.

Ya Allah terimalah shalat kami, zakat, dan puasa kami serta segala bentuk ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT FITRI DENGAN UANG

Al-Imam Malik bin Anas berkata:
“Bahwa zakat fitri “dengan uang” itu tidak mencukupi (yakni tidak sah zakatnya).”
[ Al-Mudawwanah Al-Kubra (3/385) ]

Al-Imam Asy-Syafi’i berkata:
“Bahwa mengeluarkan zakat fitri dengan uang tidaklah mencukupi (tidak sah).”
[ Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i ]

Al-Imam Ahmad juga berkata (tentang hal tersebut:
“Menyelisihi sunnah Rasulullah”
[ Al-Mughni (3/87) ]

Fadhilatusy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah ditanya:
“Bolehkah mengeluarkan zakat fitri dengan uang?”

Maka Fadhilatusy Syaikh menjawab:

زكاة الفطر لا تصح من النقود. لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد رسول الله ﷺ ، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط. فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله ﷺ

“Zakat fitri tidak sah ditunaikan dengan uang. Karena Nabi ﷺ mewajibkan zakat dengan ukuran satu sha’ kurma kering, atau satu sha’ gandum.

Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu berkata:
“Dahulu kami semasa Rasulullah ﷺ (masih hidup) mengeluarkan zakat seukuran satu sha’ makanan pokok, dan makanan pokok kami ketika itu ialah kurma kering, gandum, kismis dan keju.”

Maka tidak boleh mengeluarkan zakat selain dengan yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ .”
[ Majmu’ Fatwa wa Rasail Ibni ‘Utsaimin (18/180)]

Syaikh juga berkata:

أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد

“Adapun zakat fitri maka tidak boleh membayar uang sebagai bentuk penunaiannya, tapi wajib menunaikannya dengan makanan pokok karena begitulah yang diwajibkan, juga karena penunaian zakat dengan makanan pokok itu sebagai bentuk memenuhi kebutuhan orang fakir saat hari raya (‘Iedul Fitri).”

Syaikh juga berkata dalam fatwa beliau yang lain:

…فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء

“… Tidak halal yakni dilarang bagi siapapun yang hendak mengeluarkan zakat fitri dengan dirham maksudnya mata uang, pakaian, atau selimut, namun yang wajib adalah mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang telah Allah wajibkan melalui lisan Nabi Muhammad ﷺ. Anggapan baik oleh kebanyakan orang berkenaan dengan hal ini tidaklah diakui, karena syariat itu tidak mengikuti pendapat orang-orang.”
[ Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibni ‘Utsaimin (18/280) ]

Al-‘Allamah Al-Fawzan hafizhahullah berkata:

أما إخراج القيمة، فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي ﷺ ، وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام . والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به

“Adapun mengeluarkan qimah (yaitu dalam rupa uang), maka hal ini “tidaklah tepat” untuk zakat fitri; karena hal tersebut lmenyelisihi yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ , dan (menyelisihi) apa yang dilakukan para Sahabat yang mulia, yaitu mengeluarkan (zakat, dengan) makanan pokok. Dan suatu ‘ijtihad jika menyelisihi nash (dalil) maka ‘ijtihad tersebut tidak teranggap.”
[ Al-Muntaqa min Fatawa al-Fawzan (81/13-14) ]

  • Bersambung –

📎 Sumber :
Booklet : Kompilasi Faidah Ramadhan 1439 H – Grup AWWI

Alih bahasa :
Brave Ummu Abdirahman
Dimuroja’ah oleh :
@abinyasalma

ℳـ₰✍
​✿❁࿐❁✿​
@alwasathiyah

🔗 Silakan disebarluaskan untuk menambah manfaat, dengan tetap menyertakan sumber.


👥 Al-Wasathiyah Wal-I’tidāl
✉ Telegram:  https://t.me/alwasathiyah
🌐 Blog : alwasathiyah.com
‌🇫 Facebook : fb.com/wasathiyah
📹 Youtube : http://bit.ly/abusalmatube
📷 Instagram : instagram.com/alwasathiyah
🔊 Mixlr : mixlr.com/abusalmamuhammad

FAIDAH RAMADHAN [16/20]

🇫‌🇦‌🇮‌🇩‌🇦‌🇭 ‌
🇷‌🇦‌🇲‌🇦‌🇩‌🇭‌🇦‌🇳

(Bagian 16/20)

🔗 https://t.me/alwasathiyah

ZAKAT FITHRI

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ )

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.”
( QS. Al-A’la: 14-15 )

Saudaraku, di penghujung Ramadhan sebelum ‘Id, setiap muslim diwajibkan membayar zakat fithri untuk dirinya dan orang yang dalam tanggungannya sebanyak satu sha’ ( ±3 Kg ) berupa bahan makanan yang berlaku umum di daerahnya.
Zakat tersebut hukumnya wajib selama ia masih memiliki sisa makanan untuk diri sendiri dan keluarganya selama sehari semalam.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,

“Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fithri bagi orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau ﷺ memerintahkan agar (zakat fithri tersebut) ditunaikan sebelum shalat ‘Id (hari raya).”
[ Muttafaq ‘alaih ]

Adapun waktu pengeluarannya yang paling utama adalah sebelum shalat ‘Id, boleh juga sehari atau dua hari sebelumnya, dan tidak boleh mengakhirkan mengeluaran zakat fithri setelah hari raya.

{Ya Allah terimalah shalat kami, zakat, dan puasa kami serta segala bentuk ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.}

HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT FITRI DENGAN UANG

Al-Imam Malik bin Anas berkata,
“Bahwa zakat fithri “dengan uang” itu tidak mencukupi (yakni tidak sah zakatnya).”
[ Al-Mudawwanah Al-Kubra (3/385) ]

Al-Imam Asy-Syafi’i berkata,
“Bahwa mengeluarkan zakat fithri dengan uang tidaklah mencukupi (tidak sah).”
[ Al-Fiqh Al-Manhajī ‘alā Madzhab Al-Imām Asy-Syāfi’ī ]

Al-Imam Ahmad juga berkata (tentang hal tersebut),
“Menyelisihi sunnah Rasūlullah”
[ Al-Mughni (3/87) ]

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

Fadhilatusy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah ditanya,
“Bolehkah mengeluarkan zakat fithri dengan uang?”

Maka Fadhilatusy Syaikh menjawab,

زكاة الفطر لا تصح من النقود. لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد رسول الله ﷺ ، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط. فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله ﷺ

“Zakat fithri tidak sah ditunaikan dengan uang. Karena Nabi ﷺ mewajibkan zakat dengan ukuran satu sha’ kurma kering, atau satu sha’ gandum.

Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu berkata,
“Dahulu kami semasa Rasulullah ﷺ (masih hidup) mengeluarkan zakat seukuran satu sha’ makanan pokok, dan makanan pokok kami ketika itu ialah kurma kering, gandum, kismis dan keju”

Maka tidak boleh mengeluarkan zakat selain dengan yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ .”
[ Majmu’ Fatwa wa Rasail Ibni ‘Utsaimin (18/180) ]

Syaikh juga berkata,

أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد

“Adapun zakat fithri maka tidak boleh membayar uang sebagai bentuk penunaiannya, tapi wajib menunaikannya dengan makanan pokok karena begitulah yang diwajibkan, juga karena penunaian zakat dengan makanan pokok itu sebagai bentuk memenuhi kebutuhan orang fakir saat hari raya (‘Iedul Fithri).”

Syaikh juga berkata dalam fatwa beliau yang lain,

…فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء

“… Tidak halal yakni dilarang bagi siapapun yang hendak mengeluarkan zakat fithri dengan dirham maksudnya mata uang, pakaian, atau selimut, namun yang wajib adalah mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang telah Allah wajibkan melalui lisan Nabi Muhammad ﷺ. Anggapan baik oleh kebanyakan orang berkenaan dengan hal ini tidaklah diakui, karena syariat itu tidak mengikuti pendapat orang-orang.”
[ Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibni ‘Utsaimin (18/280) ]

Al-‘Allamah Al-Fawzan hafizhahullah berkata,

أما إخراج القيمة، فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي ﷺ ، وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام . والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به

“Adapun mengeluarkan qimah (yaitu dalam rupa uang), maka hal ini “tidaklah tepat” untuk zakat fithri; karena hal tersebut menyelisihi yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ , dan (menyelisihi) apa yang dilakukan para Sahabat yang mulia, yaitu mengeluarkan (zakat, dengan) makanan pokok. Dan suatu ‘ijtihad jika menyelisihi nash (dalil) maka ‘ijtihad tersebut tidak teranggap.”
[ Al-Muntaqa min Fatawa al-Fawzan (81/13-14) ]

  • Bersambung, Insya Allah

Dialih bahasakan oleh :
🖊️ Brave Ummu Abdirahman

Dimuroja’ah oleh :
✒️ @abinyasalma

ℳـ₰✍
✿❁࿐❁✿
@alwasathiyah


👥 Al-Wasathiyah Wal-I’tidāl
✉ TG :  https://t.me/alwasathiyah
🌐 Blog : alwasathiyah.com
‌🇫 FB : fb.com/wasathiyah
📹 Youtube : http://bit.ly/abusalmatube
📷 IG : instagram.com/alwasathiyah
🔊 Mixlr : mixlr.com/abusalmamuhammad

📎 Sumber :
Booklet : Kompilasi Faidah Ramadhan 1439 H – Grup AWWI
📩 http://bit.ly/f-ramadhan39

🔗 Silahkan disebarluaskan untuk menambah manfaat, dengan tetap menyertakan sumber.