KEUTAMAAN MUHARRAM [ 4/8 ]

‌🇰‌🇪‌🇺‌🇹‌🇦‌🇲‌🇦‌🇦‌🇳 ‌🇲‌🇺‌🇭‌🇦‌🇷‌🇷‌🇦‌🇲

(Bagian 4)

🔗 https://t.me/alwasathiyah

HIKMAH DISUNNAHKAN PUASA TASU’A

An-Nawawi rahimahullah berkata:
“Para ulama dan sahabat-sahabat kami (dari Syafi’iyah), juga selain mereka menyebutkan bahwa hikmah disunnahkan puasa hari Tasu’a itu ada beberapa segi:

1⃣ Pertama: Bahwa maksudnya -disunnahkannya berpuasa Tasu’a disamping puasa ’Asyura- adalah untuk membedakan dari Yahudi yang mana mereka berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja.

2⃣ Kedua: Bahwa maksudnya adalah untuk menyambungkan puasa ’Asyura dengan puasa lainnya, sebagaimana larangan untuk berpuasa pada hari Jum’at saja -secara bersendirian-. Pendapat ini disebutkan oleh al-Khaththabi dan selainnya.

3⃣ Ketiga: Sebagai sikap berhati-hati saat berpuasa pada hari ke-10, karena adanya kekhawatiran kurangnya jumlah bulan atau terjadinya kesalahan. Bisa jadi hari ke-9 itu secara hitungan adalah hari ke-10.

Dari ketiga segi di atas, yang paling kuat adalah segi “untuk menyelisihi Ahli Kitab”.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

«نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله في عاشوراء:

Nabi ﷺ melarang dari tasyabbuh (menyerupai) Ahli Kitab di dalam hadits yang banyak, seperti misalnya sabda beliau tentang hari ’Asyura:

«لَئِـنْ عِشْـتُ إِلَى قَابل لَأَصُومَـنَّ التَّاسِـعَ»

“Sekiranya saya masih hidup, niscaya saya akan berpuasa pada hari ke-9.”

Ibnu Hajar rahimahullah saat mengomentari hadits “Jika saya masih hidup sampai tahun depan, niscaya saya akan berpuasa pada hari kesembilan,” berkata:

«ما همَّ به يوم التاسع يحتمل معناه ألا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح، وبه يشعر روايات مسلم.»

“Keinginan Nabi ﷺ untuk berpuasa pada hari ke-9 mengandung pengertian agar tidak cukup berpuasa pada hari ’Asyura saja, namun hendaknya ia menambahkannya sehari sebagai bentuk kehati-hatian atau untuk membedakan diri dengan Yahudi dan Nasrani, dan inilah alasan yang lebih kuat, serta yang ditunjukkan oleh sejumlah riwayat Muslim.”

al-Fatawa al-Kubra, Juz VI, Pasal Saddu. adz-Dzara-i’ al-Mufdhiyah ilal Maharim.
Fathul Bari, IV/254.

HUKUM PUASA ’ASYURA SAJA

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

«صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم»

“Berpuasa pada hari ’Asyura dapat menggugurkan dosa selama setahun, tidaklah dibenci pelaksanaannya jika dilakukan secara bersendirian (hanya sehari saja).”

Di dalam Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami, beliau mengatakan:
“Puasa ’Asyura tidak mengapa mengerjakannya sehari itu saja.”

al-Fatawa al-Kubra, Juz 5.
• Juz 5, Bab ash-Shaum at-Tathawwu’.

- Bersambung, insyaAllah -

ℳـ₰✍
​✿❁࿐❁✿​
@abinyasalma

👥 Al-Wasathiyah Wal-I’tidāl
✉ Telegram:  https://t.me/alwasathiyah
🌐 Blog : alwasathiyah.com
‌🇫 Facebook : fb.com/wasathiyah
📹 Youtube : http://bit.ly/abusalmatube
📷 Instagram : instagram.com/alwasathiyah
🔊 Mixlr : mixlr.com/abusalmamuhammad

Sumber:
📲 E-book : “Keutamaan Asyura & Bulan Muharram”
📎 http://bit.ly/e-asyura

🔗 Silakan disebarluaskan untuk menambah manfaat, dengan tetap menyertakan sumber.

KEUTAMAAN MUHARRAM [ 3/8 ]

‌🇰‌🇪‌🇺‌🇹‌🇦‌🇲‌🇦‌🇦‌🇳 ‌🇲‌🇺‌🇭‌🇦‌🇷‌🇷‌🇦‌🇲

[ Bagian 3 ]

🔗 https://t.me/alwasathiyah

KAPAN HARI ‘ASYURA ITU?

Al-Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan:

«عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا : عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه. وبه قال جمهور العلماء.. وهو ظاهر الأحاديث ومقتضي إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة.»“Asyura dan Tasu’a adalah dua nama yang saling berkorelasi, dan ini hal yang sudah masyhur di kalangan ahli bahasa. Sahabat-sahabat kami (ulama Syafi’iyah) berpendapat bahwa 'Asyura itu adalah hari ke-10 di bulan Muharram, sedangkan Tasu’a adalah hari ke-9. Demikian inilah pendapat mayoritas ulama. Dan ini pula yang tampak di zhahir hadits dan konsekuensi dari penggunaan lafaz ini, serta inilah yang dikenal oleh ulama ahli bahasa.”

‘Asyura ini adalah nama Islami yang tidak dikenal sebelumnya di zaman Jahiliyah.^^

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata:

«عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روى ابن عباس قال.

Asyura adalah hari ke-10 di bulan Muharram, inilah pendapat Sa’id bin al Musayyib dan al-Hasan (al-Bashri).

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas radhiallahu‘anhuma bahwa beliau berkata:

«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم.»
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

“Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berpuasa pada hari ‘Asyura, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram.”
(HR. Turmudzi, dan beliau mengatakan hadits ini hasan shahih)

^) al-Majmu’ (Syarh al-Muhadzdzab)
^^) Kisyaful Qina’, Juz 2, Puasa Muharram.


ANJURAN PUASA TASU’A & ’ASYURA

‘Abdullah bin ‘Abbas radhiallahu‘anhuma berkata:
“Ketika Rasulullah ﷺ berpuasa pada hari ’Asyura dan memerintahkan para sahabat juga berpuasa, lalu para sahabat berkata:

«يارسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى»

“Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani.”

Lalu Rasulullah ﷺ berkata:

«فـإذا كـان العـام المقبـل إن شـاء الله صمـنا اليـوم التاسـع»

“Kalau begitu tahun depan kita berpuasa di hari kesembilan (Tasu’a).” Namun Rasulullah ﷺ tidak sampai tahun depan beliau sudah wafat.”
(HR. Muslim, no. 1916)

Syafi’i dan sahabat-sahabat beliau, juga demikian dengan Ahmad dan Ishaq serta selain mereka, berpendapat disunnahkannya berpuasa pada hari ke-9 (Tasu’a) disertai dengan hari ke-10 (’Asyura), karena Nabi ﷺ melakukan puasa pada hari ke-10 dan berniat puasa pada hari ke-9.

Dengan demikian, sesungguhnya puasa pada hari ’Asyura itu memiliki tingkatan:
1⃣ Yang paling rendah yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja.

2⃣ Yang lebih utama yaitu berpuasa pada tanggal 10 dan juga tanggal 9 Muharram.

3⃣ Setiap kali lebih banyak puasanya di bulan Muharram, maka lebih utama dan lebih baik.

- Bersambung, insyaAllah -

ℳـ₰✍
​✿❁࿐❁✿​
@abinyasalma

👥 Al-Wasathiyah Wal-I’tidāl
✉ Telegram:  https://t.me/alwasathiyah
🌐 Blog : alwasathiyah.com
‌🇫 Facebook : fb.com/wasathiyah
📹 Youtube : http://bit.ly/abusalmatube
📷 Instagram : instagram.com/alwasathiyah
🔊 Mixlr : mixlr.com/abusalmamuhammad

Sumber:
📲 E-book : “Keutamaan Asyura & Bulan Muharram”
📎 http://bit.ly/e-asyura

🔗 Silakan disebarluaskan untuk menambah manfaat, dengan tetap menyertakan sumber.

Media Berbagi Grup Ilmu dan Dakwah Al-Wasathiyah wal I'tidal