Category Archives: sorotan

FAIDAH RAMADHAN – 16/20

🇫‌🇦‌🇮‌🇩‌🇦‌🇭 ‌
🇷‌🇦‌🇲‌🇦‌🇩‌🇭‌🇦‌🇳

[ Bagian 16/20 ]
https://t.me/alwasathiyah

PERINGATAN DARI SEJUMLAH HADITS LEMAH TENTANG RAMADHAN

▪️Orang-orang mengatakan:
رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار
“Bulan Ramadhan itu awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, bagian akhirnya pembebasan dari neraka.”
Hadits ini dha’if (lemah)

Hadits tersebut berkebalikan dengan hadits yang shahih:

« إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان »

“Sesungguhnya pada setiap malam di bulan Ramadhan Allah memiliki hamba-hamba yang terbebas dari neraka.”

▪️Ada pula perkataan yang tersebar:
صوموا تصحوا
“Berpuasalah kalian, itu akan menyehatkan kalian.”
Hadits ini dha’if.

Kalimat ini benar dari sisi maknanya, namun tidak benar jika disandarkan kepada Rasulullah ﷺ.

▪️Ada pula atsar yang dikomentari oleh al-Imam al-Bukhari:

أفْطرَ يومًا من رمضانَ من غيرِ  
رُخصةٍ ولا مَرَضٍ لمْ يَقضِ عنْهُ صومُ
الدَّهْرِ كُلِّهِ وإنْ صامَهُ»
وهذا ضعيف لايصح.

“Barang siapa yang berbuka membatalkan puasa satu hari pada bulan Ramadhan bukan karena adanya keringanan (udzur) baginya, bukan pula karena sakit, maka tak akan cukup baginya untuk meng qadha walaupun dia berpuasa setahun penuh.”
Perkataan ini lemah, tidak shahih.

▪️Juga hadits yang berbunyi:
« صيام الصائم لايرفع إلا بزكاة الفطر »  
“Puasa seseorang tidak diangkat yakni diterima oleh Allah kecuali dengan zakat fithri.”
Hadits ini dha’if

▪️Dan hadits yang berbunyi:
« يوم العيد يوم الجوائز »
“Hari raya adalah hari (bagi-bagi) hadiah.”
Hadits ini dha’if.

[ Syarh Kitabil Iqna’, Bab Puasa, oleh Syaikh ‘Ali Hasan al-Halabi hafizhahullah]

 • Bersambung –

📎 Sumber :
Booklet : Kompilasi Faidah Ramadhan 1439 H – Grup AWWI

Alih bahasa :
Brave Ummu Abdirahman
Dimuroja’ah oleh :
@abinyasalma

ℳـ₰✍
​✿❁࿐❁✿​
@alwasathiyah

🔗 Silakan disebarluaskan untuk menambah manfaat, dengan tetap menyertakan sumber.


👥 Al-Wasathiyah Wal-I’tidāl
✉ Telegram:  https://t.me/alwasathiyah
🌐 Blog : alwasathiyah.com
‌🇫 Facebook : fb.com/wasathiyah
📹 Youtube : http://bit.ly/abusalmatube
📷 Instagram : instagram.com/alwasathiyah
🔊 Mixlr : mixlr.com/abusalmamuhammad

HADITS-HADITS PALSU TENTANG KEUTAMAAN SHALAT DAN PUASA DI BULAN RAJAB

📜 Edisi Khusus Bulan Rajab

HADITS-HADITS PALSU TENTANG KEUTAMAAN SHALAT DAN PUASA DI BULAN RAJAB

https://t.me/alwasathiyah

(Bagian 10/10)

Para ulama, ustadz, kyai yang masih membawakan hadits-hadits yang lemah dan palsu, maka mereka digolongkan sebagai pendusta.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

<< عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثاً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ >>

Dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda :
“Barangsiapa yang menceritakan satu hadits dariku, padahal dia tahu bahwa hadits itu dusta, maka dia termasuk salah seorang dari dua pendusta.
[HR. Ahmad (V/20), Muslim (I/7) dan Ibnu Majah (No: 39)]

📜 MARAJI’ :

 1. Shahih al-Bukhari.
 2. Shahih Muslim.
 3. Sunan an-Nasaa-i.
 4. Sunan Ibni Majah.
 5. Musnad Imam Ahmad.
 6. Shahih Ibni Hibban.
 7. Zaadul Ma’aad fii Hadyi Khairil ‘Ibaad, oleh Syaikhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, cet. Mu-assasah ar-Risalah, Tahun 1412 H.
 8. Maudhu’atush Shaghani.
 9. Al-Manaarul Muniif fish Shahih wadh Dha’if, oleh Syaikhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
 10. Al-Maudhu’at, oleh Imam Ibnul Jauzy, Cetakan Daarul Fikr, Tahun 1403 H.
 11. Mizaanul I’tidal, oleh Imam adz-Dzahaby, tahqiq: ‘Ali Muhammad al-Bajaawy, Cetakan Daarul Fikr.
 12. Al-Mashnu’ fii Ma’rifatil Haditsil Maudhu’, oleh Syaikh Ali al-Qary al-Makky.
 13. Al-Fawaa-idul Majmu’ah fil Ahaadits Maudhu’at oleh asy-Syaukany, tahqiq: Syaikh ‘Abdurrahman al-Mu’allimy, Cetakan Al-Maktab al-Islamy, Tahun 1407 H.
 14. Tanziihus Syari’ah al-Marfu’ah ‘anil Akhbaaris Syanii’ah al-Maudhu’at, oleh Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Araaq al-Kinani.
 15. Taqriibut Tahdziib, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqa-lany, Cetakan Daarul Kutub al-‘Ilmiyyah.
 16. Adh-Dhu’afa wa Matrukin, oleh Imam an-Nasa-i.
 17. At-Taghib wat Tarhib, oleh Imam al-Mundziri.
 18. Silsilah Ahaadits adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah, oleh Imam Muhammad Nashiruddin al-Albany.
 19. Al-Laali al-Mashnu’ah, oleh al-Hafizh as-Suyuthy.
 20. Adh-Dhu’afa wal Matrukin, oleh Imam an-Nasa-i.
 21. Al-Jarhu wat Ta’dil, oleh Imam Ibnu Abi Hatim ar-Razy.
 22. As-Sunan wal Mubtada’at, oleh Muhammad Abdus Salam Khiidhir.
 23. Asnal Mathaalib fii Ahaadits Mukhtalifatil Maraatib, oleh Muhammad Darwisy al-Huut.
 24. Majmu’ Fataawa, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
 25. Al-Manaarul Muniif fis Shahih wadh Dha’if, oleh Syaikhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
 26. Tabyiinul ‘Ajab bimaa Warada fiii Fadhli Rajab, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalany.
 27. Ihya’ ‘Uluumuddin, oleh Imam al-Ghazzaly, tahqiq: Abdul Fattah Abu Ghuddah.
 28. At-Tahdziir minal Bida’, oleh Imam ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baaz.
 29. Misykaatul Mashaabih, oleh Imam at-Tibrizy, takhrij: Imam Muhammad Nashiruddin al-Albany.

[Disalin dari kitab Ar-Rasaail (Kumpulan Risalah Fikih & Hukum) Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Jl. Meranti No. 11A Senen Kemayoran – Jakarta Pusat. Cetakan Pertama Ramadhan 1425 H/Oktober 2004 M]

SELESAI

Ditulis oleh :
✒ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
https://almanhaj.or.id/1523-hadits-hadits-palsu-tentang-keutamaan-shalat-dan-puasa-di-bulan-rajab.html

ℳـ₰✍
​✿❁࿐❁✿​
@alwasathiyah

🔗 Silakan disebarluaskan untuk menambah manfaat, dengan tetap menyertakan sumber.
_

👥 Al-Wasathiyah Wal-I’tidāl
✉ Telegram:  https://t.me/alwasathiyah
🌐 Blog : alwasathiyah.com
‌🇫 Facebook : fb.com/wasathiyah
📹 Youtube : http://bit.ly/abusalmatube
📷 Instagram : instagram.com/alwasathiyah
🔊 Mixlr : mixlr.com/abusalmamuhammad