INILAH HUJJAH ( DALIL ) AKAN BID’AH NYA MAULID

🇸‌🇪‌🇷‌🇮‌ 🇧‌🇮‌🇩‌’🇦‌🇭‌ 🇲‌🇦‌🇺‌🇱‌🇮‌🇩‌
“`[ Bagian 2/4 ]“`

INILAH HUJJAH (DALIL) AKAN BID’AHNYA MAULID

••• ════ ༻🌿༺ ════ •••

📃 Kami berkata, “Sekiranya (amalan tersebut itu adalah) baik, maka niscaya mereka (generasi sahabat dan tâbi’în ) telah mendahului kami (dalam melakukannya)”.

📃 Dan kami ingin mengungkapkan juga kata-kata Imam Malik, “Sesuatu yang tidak menjadi amalan agama pada zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabat, maka hari ini ia juga bukan merupakan amalan agama.”

📃 Telah diketahui juga, bahwa tidaklah Rasulullah ﷺ itu berpindah ke alam akhirat (kematian) melainkan Allah telah menyempurnakan agama ini untuknya, dan nikmat-nikmat Allah baginya.

📃 Rasulullah ﷺ telah memperingatkan kepada kita dalam sunnahnya agar menjauhi segala perkara baru dalam agama, atau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh beliau ﷺ maupun para sahabat-sahabatnya.

📓 Ketahuilah olehmu – semoga Allah merahmatimu – sesungguhnya sepanjang 3 kurun waktu terbaik umat ini, mereka sama sekali tidak mengenal apa itu perayaan Maulid, dan dengan itu ketahuilah bahwa ia adalah suatu perbuatan bid’ah. Ia direkayasa dan dibuat pada masa Kerajaan Fathimiyyah (di Mesir) semasa dipimpin oleh yang bergelar al-Mu’iz li dinillah (penolong agama Allah), sedangkan sebenarnya dia adalah al-Mudzill li dînillah (penghina agama Allah).

📓 Semasa dia memimpin, dia memimpin dengan menampakkan segala ciri kekufuran (yang mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam) dan kefasikan yang jelas. Dia menghalalkan arak dan menanggalkan segala rasa malu (melalui nikah pelacuran – mut’ah), sebagaimana pula ia telah mengumumkan bahwa ia berlepas diri dan keluar daripada mengikut golongan salaf, mencaci dan mengkafirkan sahabat, serta seluruh tokoh-tokoh Islam. Si celaka inilah yang juga merupakan orang pertama yang membuat perayaan Maulid. Dia telah menciptakan 6 Maulid: Maulid Nabi shallallahu alaihi wasallam, Maulid Fathimah, Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid untuk dirinya sendiri.

📓 Kemudian, datanglah golongan jahil (orang-orang bodoh) dari kalangan umat Islam yang meneruskan tradisi rekaan golongan Fathimiyyah ini secara buta dan tuli. Ketahuilah, tidak terdapat satu dalil agama pun yang mendukung golongan penyambut Maulid ini. Apa yang ada hanyalah nash-nash yang mereka salah fahami atau atsar yang tidak sahih. Jika ada yang sahih, maka di situ sebenarnya tidaklah ada yang mendukung mereka. Ini adalah kesalahan besar sebagian orang Islam yang bertentangan dengan fatwa ulama’-ulama’ besar yang telah memastikan bahwa merayakan Maulid ini adalah bid’ah.

Bersambung in syâ Allah...

••• ════ ༻🌿༺ ════ •••

ℳـ₰✍
✿❁࿐❁✿
@abinyasalma

👥 Al-Wasathiyah Wal-I’tidāl
✉ TG : https://bit.ly/alwasathiyah
🌐 Blog : alwasathiyah.com
‌🇫 FB : fb.com/wasathiyah
📹 Youtube : http://bit.ly/abusalmatube
📷 IG : instagram.com/alwasathiyah
🔊 Mixlr : mixlr.com/abusalmamuhammad

Sumber :
📝 Diterjemahkan dari teks bahasa Arab
📝 Disebarkan oleh: Bc Tgram “Islamic Center Unaiza_Indo”
📎https://abusalma.net/2015/12/20/inilah-hujjah-dalil-kami-akan-bidahnya-maulid/

🔗 Silakan disebarluaskan untuk menambah manfaat, dengan tetap menyertakan sumber.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.